Hạn Mức Rút Tiền ATM Hiện Nay Tối Đa Bao Nhiêu 1 Ngày?

hạn mức rút tiền ATM 

   Do khối lượng sử dụng thẻ ATM cao và hành vi trộm cắp thông tin thẻ xảy ra thường xuyên.Tất cả các ngân hàng đã đưa ra một hạn mức rút tiền hàng ngày tại ATM từ vài chục triệu đến tối đa 100 triệu VND

   Từng ngân hàng sẽ có từng hạn mức rút tiền ATM cho 1 ngày khác nhau. Khi bạn làm thẻ hoặc thực hiện giao dịch tại ngân hàng, bạn có thể hỏi nhân viên ngân hàng để biết thêm chi tiết về giới hạn rút tiền hàng ngày ngay lập tức. 

Hạn Mức Rút Tiền ATM Ngân Hàng Vietcombank 

Hạn mức rút tiền ATM Vietcombank
Hạn mức rút tiền ATM Vietcombank

   Khách hàng của Vietcombank phải biết về loại thẻ mình đang sử dụng là nằm trong hạng thẻ nào: Hang tiêu chuẩn, hạng vàng và hàng đặc biệt. 

 • Hạng đặc biệt: 100 triệu VND/ngày, mỗi lần rút tối đa 5 triệu VND.
 • Lớp vàng: 75 triệu VND/ngày, mỗi lần rút tối đa 5 triệu VND.
 • Lớp tiêu chuẩn: 50 triệu VND/ngày, mỗi lần rút tối đa 5 triệu VND.

Hạn Mức Rút Tiền Thẻ ATM Sacombank

   Hạn mức rút tiền thẻ ATM của Sacombank cũng khác nhau tùy thuộc vào loại thẻ, như sau:

– 50 triệu (thẻ tín dụng nội địa), 20 triệu (hạng thẻ classic), 100 triệu (hạng thẻ Gold, Platinum) là hạn mức rút tiền trên thẻ tín dụng.

– 100 triệu (thẻ nội địa, hạng classic), 250 triệu (thẻ Gold), 500 triệu (hạng thẻ Platinum) đây là hạn mức rút tiền của thẻ thanh toán.

– 20 triệu/ngày (thẻ nội địa), 100 triệu thẻ quốc tế định danh là hạn mức của thẻ trả trước.

Hạn Mức Rút Tiền Tại Ngân Hàng BIDV

Hạn Mức Rút Tiền Tại Ngân Hàng BIDV
Hạn Mức Rút Tiền Tại Ngân Hàng BIDV

   BIDV cũng có những quy định về hạn mức rút tiền cho mọi dòng thẻ:

– Thẻ ghi nợ trong nước: 

 • Thẻ BIDV Harmony: số tiền có thể rút tối đa là 70 triệu/ngày.
 • Thẻ BIDV eTrans: giới hạn số tiền rút tối đa một ngày tại ATM của BIDV là 50 triệu. Giới hạn rút tiền hàng ngày là 20 lần.
 • Thẻ BIDV Moving: Tại ATM của BIDV, số tiền có thể rút tối đa hàng ngày là 50 triệu và số lần rút tiền tối đa hàng ngày là 20 lần.

– Thẻ ghi nợ quốc tế:

   Hạn mức rút tiền tối đa/lần: 5 triệu đồng. Hạn mức rút tiền tối đa/ngày: 400 triệu (thẻ Platinum), 200 triệu (thẻ hạn mức thông thường), 100 triệu (thẻ hạn mức YoungPlus).

Hạn Mức Rút Tiền Tại Ngân Hàng Agribank

Hạn Mức Rút Tiền ATM Tại Ngân Hàng Agribank
Hạn Mức Rút Tiền Tại Ngân Hàng Agribank

 Agribank hiện nay đang có những chính sách quy định hiện hành với hạn mức rút tiền tại cây ATM của như sau: 

 • Hạn mức rút tiền tối đa là 25 triệu VND/ngày.
 • Với mỗi lần rút tối đa 5 triệu VND.
 • Và tối thiểu là 50 nghìn VND. 
 • Không có hạn mức về số lần rút.
 • Tuy nhiên, nếu muốn rút số tiền lớn hơn 25 triệu VND thì khách hàng phải tới chi nhánh ngân hàng Agribank để rút trực tiếp.

Hạn Mức Rút Tiền Thẻ ATM ACB

   Ngân hàng ACB, đang có những quy định về hạn mức rút tiền thẻ ATM ACB như sau: 

Đối với thẻ ghi nợ quốc tế là:

 • Thẻ Visa Debit/ MasterCard Debit Chip: 1 ngày khách hàng có thể rút tối thiểu là 5 triệu và tối đa 40 triệu. 
 • Thẻ Visa Platinum Debit: được rút tối đa 10 triệu đối với 1 lần rút và 100 triệu/ngày
 • Thẻ Visa Extra Debit:  rút tiền tối đa tại cây ATM là 5 triệu với 1 lần rút và 50 triệu trong vòng 1 ngày.
 • Thẻ Visa Debit/ MasterCard Debit Từ: được phép rút tiền tại cây ATM là 5 triệu 1 lần rút và tối đa 40 triệu/ngày.

Thẻ trả trước, gồm có:

 • Thẻ ghi nợ nội địa quy định: rút tiền mặt tối đa với hạn mức là 40 triệu/ngày và 5 triệu/lần
 • Thẻ Visa Extra Prepaid: rút tiền tối đa 5 triệu với 1 lần rút và mỗi ngày 30 triệu đồng.
 • Thẻ Visa Platinum Travel: cho phép rút tiền tối đa 10 triệu đồng với 1 lần rút và hạn mức trong 1 ngày là 30 triệu đồng.

Hạn Mức Rút Tiền Tại Ngân Hàng Vietinbank

Hạn Mức Rút Tiền ATM Tại Ngân Hàng Vietin bank
Hạn Mức Rút Tiền Tại Ngân Hàng Vietin bank

– Đối với thẻ ghi nợ nội địa ngân hàng Vietinbank quy định hạn mức đối với từng loại thẻ như sau:

 • Vietinbank E partner G-card: cho phép số tiền rút tối đa trên 1 lần là 10 triệu, số tiền rút tối đa/ngày là 50 triệu
 • Vietinbank E partner Pink-card: số tiền rút tối đa/ngày 45 triệu, số tiền rút tối đa/lần 10 triệu.
 • Vietinbank E partner S-card: đối với thẻ này thì số tiền rút tối đa trong 1 lần là 5 triệu, số tiền rút tối đa trong ngày là 30 triệu
 • Vietinbank E partner C-card: số tiền rút tối đa trong ngày là 50 triệu, số tiền rút tối đa trong 1 lần là 5 triệu,

– Thẻ ghi nợ quốc tế:

 • Vietinbank Visa Debit 1Sky: tổng số tiền cho phép rút tại ATM tối đa là 30 triệu (thẻ chuẩn) và 100 triệu đối với thẻ vàng. 

Hạn Mức Rút Tiền Ngân Hàng VPBank

      Thẻ ATM VPBank có hạn mức rút tiền được quy định như sau:

 • Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard MC2 (MC2 Debit): được phép rút tiền mặt là 30 triệu  VNĐ trong 1 ngày.
 • Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard Platinum (Platinum Debit): Hạn mức rút tiền mặt quy định là 30 triệu VNĐ trong 1 ngày.
 • Thẻ ghi nợ nội địa AutoLink: Được phép rút tiền mặt 20 triêu VND/ngày và 2 triệu  VNĐ cho 1 lần rút.

Hạn Mức Rút Tiền Thẻ ATM Đông Á

Ngân hàng Đông Á
Ngân hàng Đông Á

   Các khách hàng đang sử dụng thẻ ATM của ngân hàng Đông Á,  giao dịch rút tiền tại cây ATM sẽ có hạn mức được quy định như sau: 

 • Hạn mức rút tiền tối đa trong 1 lần rút là 10 triệu. 
 • Mỗi ngày có thể rút tối đa 20 triệu VND.

   Bên cạnh đó, các khách hàng sử dụng thẻ ATM của các ngân hàng đang có liên kết với ngân hàng Đông Á, khi thực hiện giao dịch tại cây ATM của ngân hàng Đông Á, sẽ có hạn khác biệt một chút, cụ thể như sau: hạn mức rút tiền tối đa trong 1 lần rút là 3 triệu VND và hạn mức tối đa trong 1 ngày có thể rút là 20 triệu.

Hạn Mức Rút Tiền ATM Ngân Hàng Techcombank

Techcombank
Techcombank

   Những khách hàng đang sở hữu thẻ Techcombank sẽ có những quy định về hạn mức rút tiền tại cây ATM như sau: 

 • Hạn mức rút trong 1 lần tối đa mỗi lần là  5 triệu đồng và số tiền tối thiểu có thể rút là 20 nghìn đồng.
 • Khách hàng chỉ có thể rút tiền tại ATM trong một ngày tối đa là 20 triệu đồng.

    Để đảm bảo an toàn về tài chính cho khách hàng trong trường hợp bị mất thẻ thì việc đăt ra các hạn mức rút tiền là một phần nào đó được coi là một giải pháp khá hay. Vậy nên khi ban có nhu cầu rút số tiền lớn hơn có thể đến trực tiếp đến các chi nhánh của ngân hàng Techcombank để thực hiện.

Hạn Mức Rút Tiền ATM Ngân Hàng VIB

VIB
VIB

   Ngân hàng VIB cũng có những quy định về hạn mức rút tiền như sau: 

 • Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Platinum: Với số tiền rút tối đa ở ATM VIB 1 ngày tối đa sẽ là 100 triệu VNĐ tại Việt nam và nhiều nhất là 30 triệu VNĐ cho các cây ATM ngoài nước. Số tiền rút tối đa cho mỗi lần là 10 triệu VNĐ trong 1 lần rút.
 • Thẻ thanh toán nội địa VIB Values (ATM): khách hàng có thể rút số tiền tối đa là 30 triệu VND/ngày, mỗi lần được rút nhiều nhất là 10 triệu VND/lần.
 • Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Classic: Với số tiền khách có thể rút tối đa tại Việt Nam là 50 triệu VND/ngày, tại các máy ATM ngoài nước là 15 triệu VND/ngày.

Hạn Mức Rút Tiền ATM Ngân Hàng MB BANK

Ngân hàng MBBank
Ngân hàng MBBank

   Đối với thẻ ATM của ngân hàng MB Bank thì mọi người cần lưu ý về hạn mức rút tiền như sau:

+ Hạn mức cho phép rút tối đa trong 1 lần rút là 5 triệu đồng.

+ Hạn mức khách hàng có thể  rút tối đa trong 1 ngày đối với từng hạng thẻ là: 

 • Thẻ hạng bạc rút được tối đa 10 triệu đồng, 
 • Đối với thẻ ATM hạng vàng rút được tối đa 15 triệu VND/ngày. 
 • Hạng Diamond thì rút được 20 triệu đồng/ ngày.

Kết Luận

   Chúng tôi đã cung cấp cho bạn một số ngân hàng với từng hạn mức rút tiền ATM cho từng loại thẻ. Hy vọng rằng thông qua bài viết này bạn có thể có cho mình những sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình. 

Xem thêm:

CashBack Là Gì? Ngân Hàng Nào Làm Thẻ Tín Dụng Hoàn Tiền (CashBack) Nào Tốt Nhất?

Số dư khả dụng là gì? Hướng dẫn kiểm tra số dư khả dụng nhanh nhất 2022

Thông tin được biến tập bởi Blogvaytien.vn

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *